Agenda 2018

 

4 aug. BioMarkt in de
Haarlemmer Kweektuin

tussen 10 en 15 uur
1 sept BioMarkt in de
Haarlemmer Kweektuin

tussen 10 en 15 uur

Stichting De Nieuwe Akker

  
                                                         – algemeen –
De Nieuwe Akker (DNA) wil meer burgers bewust maken van hun invloed op een duurzame samenleving en de kwaliteit van leven.  DNA ondersteunt en bedenkt lokale initiatieven met grote impact op voeding, leefklimaat, ecologie en landschap.
DNA wil het burgerinitiatief wakker maken en versterken ten einde het een duurzaam en blijvend karakter te geven.
 

kaart tuinderijen Haarlem

           – landbouw en voeding –
Stichting De Nieuwe Akker (DNA) is van start gegaan in 2009. De eerste zeven jaren waren gericht op het met elkaar, tuinders en burgers, opzetten van drie biologische tuinderijen in Heemstede en Haarlem.  Dit om mensen in verbinding te brengen met hun dagelijks voedsel en hier meer aandacht en waardering aan te geven.
De tuinderijen hebben zich de laatste jaren ontwikkeld tot zelfstandige, door de deelnemers gedragen ondernemingen en streven er naar zoveel mogelijk  groente, bloemen en fruit biodynamisch te telen.                               Lees verder op de pagina Tuinderijen

         – landbouw en duurzaamheid –
De ontwikkelingen in de landbouw en het alsmaar verder verdwijnen van goede landbouwgronden rechtvaardigen helaas dat het streven van DNA actueler is dan ooit. We willen breder aan de weg timmeren om bekendheid te geven aan biodynamische landbouw en alles wat daarmee samenhangt bij de Haarlemse burgers. Verdere bewustwording van hun invloed op een duurzame samenleving en de kwaliteit van leven aanwakkeren.
    
                                   – landbouw, landschap en leefklimaat –  
Haarlem is een eiland te midden van groen. Aan de westkant bos en duinen, in het oosten en noorden weidegebied, in het zuiden de bollenvelden. Het inwoneraantal groeit in Haarlem, want de stad is aantrekkelijk voor wonen en werken. Hoe gaan we om met de steeds grotere druk op het landschap en het leefklimaat? Een duurzame sociale en groene samenleving in Haarlem zou inspirerend kunnen werken naar andere plekken op deze aarde. Daar wil DNA een steentje aan bijdragen.