De Nieuwe Akker is een organisatie die zich richt op voeding en mensen.

In de beginjaren heel praktisch door het opzetten van drie kleinschalige tuinderijen, waar men samen biologisch kan tuinieren en oogsten; NU door het organiseren van de lokale markt, met name de handels-keten voor groente en fruit van producent naar consument. De Nieuwe Akker wil de afstand naar de gebruiker zo kort mogelijk maken zoals we zagen gebeuren bij de drie tuinderijen en adviseert, initieert en intervenieert met als doel om de keten te verkorten. Kortere ketens zijn belangrijk voor natuurbehoud, duurzaamheid, maatschappelijke beweging en een economie van de toekomst.        

 

2015 kas 18 oktober canon 035

 

Voedsel

Wereldwijd wordt er voor de wereldmarkt voedsel verbouwd; transport is goedkoop en de supermarkten liggen daarom vol met fruit en groenten en bloemen en vlees, ingevlogen vanuit bijvoorbeeld Australië.

De globalisatie heeft geleid tot grootschaligheid en specialisatie (zoals het richten op één gewas) en tot meer transport. De lokale keten is verstoord door al die aanvoer van buitenaf. Wij zetten ons in voor het herstel van de lokale en regionale ketens.