Weten waar ons voedsel vandaan komt en eten wat de seizoenen ons te bieden hebben. Hiermee verbinden we ons met de aarde, met wat we eten en met andere mensen. De Nieuwe Akker is een sociale onderneming en werkt aan praktische lokale projecten met veel impact op voeding, landschap en leefklimaat. Wij zien potentie in gebundelde kracht van de burger, die samenwerkt met professionals.         

 

2015 kas 18 oktober canon 035

 

Landbouw en duurzaamheid

De ontwikkelingen in de landbouw en het alsmaar verder verdwijnen van goede landbouwgronden rechtvaardigen helaas dat ons streven actueler is dan ooit. We willen breder aan de weg timmeren om bekendheid te geven aan biodynamische landbouw en alles wat daarmee samenhangt bij de Haarlemse burgers. Verdere bewustwording van hun invloed op een duurzame samenleving en de kwaliteit van leven aanwakkeren.

 

Landbouw, landschap en leefklimaat

Haarlem is een eiland te midden van groen. Aan de westkant bos en duinen, in het oosten en noorden weidegebied, in het zuiden de bollenvelden. Het inwoneraantal groeit in Haarlem, want de stad is aantrekkelijk voor wonen en werken. Hoe gaan we om met de steeds grotere druk op het landschap en het leefklimaat? Een duurzame sociale en groene samenleving in Haarlem zou inspirerend kunnen werken naar meer plekken op deze aarde. Daar dragen wij ons steentje aan bij.