Bevriende organisaties van De Nieuwe Akker:

 

LNH logo RGB
www.landschapnoordholland.nl
Op wiens verzoek wij Moestuin Leyduin hebben ontwikkeld. 

 

KH FC RGB

https://www.kennemerhart.nl/https://www.kennemerhart.nl/  
De Blinkert valt onder Stichting Kennemerhart. 

 

Haarlembewust

www.bewusthaarlem.nl Sinds februari 2015 is De Nieuwe Akker aangesloten bij Haarlem bewust.

 

www.helphumus.nu 
Ter gelegenheid van Het Jaar van de Bodem 2015 wordt een ieder opgeroepen aandacht te besteden aan dit belangrijke onderwerp.

 

www.gevoelvoorhumus.nl 
om verder te lezen over bodemleven en het belang voor samenleving en wereld


www.bdvereniging.nl
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

 

www.bdgrondbeheer.nl
Over Grondbeheer en hun (verwante) doelstelling: grond duurzaam vrijmaken voor BD-landbouw.

 

www.vrijwaterland.nl
Vrij Waterland, het biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf van het Rudolf Steiner College, Haarlem. Vooral in onze eerste jaren, kregen wij steun van dit bedrijf.

 

http://www.swth.nl/
Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem zet zich al vele jaren in voor het behoud van het agrarische karakter van het gebied ten westen van Haarlem West.

 

https://www.barstensvolleven.nl/
deze website laat je kennismaken met het boek dat gaat over vitale voeding

 

www.netwerkvlv.nl
Vitale landbouw en voeding

 

www.knhm.nl
De Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij Vermogensbeheer begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. O.a. op het gebied van stadslandbouw, lokale duurzame energie en cultuurhistorie. Zij bood ons in de beginfase hulp en advies.

 

PHG logo

www.haarlemgroener.nl
Wat is Platform Haarlem Groener? Veel Haarlemmers verlangen naar een groenere, meer natuurlijke en gezonde leefomgeving voor jong en oud en zijn bereid hier samen met anderen aan te werken. Het Platform verbindt initiatieven en gemeente en geeft informatie.

 

Slow Food Haarlem

 

www.transitiontownhaarlem.nl
Probeert de samenleving minder afhankelijk van olie te maken, o.a. door groenten naast de achterdeur te telen