De Nieuwe Akker zet zich in voor lokaal geproduceerd en geconsumeerd voedsel en diensten. Daar waar nodig herstelt De Nieuwe Akker de lokale ketens en verbindt bedrijven met burgerschap. Zij ondersteunt en ontwikkelt tuinbouw- en voedsel-initiatieven met impact op de lokale economie, ecologie en leefklimaat

 

 

Moestuin Leyduin

Sociale innovatie

De ervaring leert dat bij sociale innovatie een andere manier van samenwerking tussen de betrokkenen essentieel is. De kern van de samenwerking baseert zich op het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger, die de producent en consument motiveert tot een nieuwe samenwerkingsvorm. Gezamenlijk kunnen goede afspraken tot stand komen over productie, hoeveelheden, prijsopbouw, inkomen, duurzaamheid, enz.

Doelstellingen

– bevorderen van lokale biodynamische landbouw
– de vraag naar biodynamische producten stimuleren
– ondersteunen van groene lokale initiatieven
– ondersteunen van lokale kleinschalige bedrijven
– promoten van bewust koopgedrag
– bevorderen van onderlinge samenwerking tussen burgers, gericht op duurzame landbouw,
natuurbehoud en leefklimaat
– samenwerken met de andere lokale clubs met vergelijkbare doelen.