Agenda 2018

 

4 aug. BioMarkt in de
Haarlemmer Kweektuin

tussen 10 en 15 uur
1 sept BioMarkt in de
Haarlemmer Kweektuin

tussen 10 en 15 uur

De Nieuwe Akker is ontstaan vanuit de behoefte aan een eerlijke manier van omgaan met de natuur en het verbouwen van ons eigen voedsel. Wij zijn er achter gekomen dat veel mensen op een bewustere manier willen leven. Wij willen weten waar het voedsel vandaan komt en eten wat de seizoenen ons te bieden hebben. We willen ons verbonden voelen met de aarde, met wat we eten en met andere mensen. Daarvoor is De Nieuwe Akker in het leven geroepen. 

 

Moestuin LeyduinStichting De Nieuwe Akker is opgericht in 2009 en richt zich op het bevorderen van collectieve, kleinschalige biologisch-dynamische tuinbouwbedrijven op fietsafstand van oogstdeelnemers in Haarlem en omgeving. Er zijn inmiddels drie tuinderijen in bedrijf: Moestuin Leyduin, Stadstuinderij WTG en de KweektuinKas.  Deze bedrijven werken met het CSA-model (Community Supported Agriculture) ofwel Pergola-model.

 

CSA- of Pergola-model

Het Pergola model is een bedrijfsmodel, waarbij zowel de ondernemer als de deelnemer verantwoordelijk is voor een gezonde bedrijfsvoering. Het sleutelbegrip is wederzijds vertrouwen. De tuinder zorgt voor het leveren van een kwalitatief hoogstaand product, de consument verbindt zich aan het bedrijf door het kopen van oogstaandelen. Daarmee wordt de consument deelnemer aan de tuinderij en kan daardoor in het seizoen wekelijks groenten oogsten. Tuinder en deelnemer delen het werk en het risico: er kan iets misgaan met de teelt. De tuinder zorgt alleen in bepaalde gevallen voor aanvullende levering.

Verder is er transparantie in het beleid en de exploitatie van het bedrijf; aan het eind van ieder teelt-seizoen legt de tuinder verantwoording af en hebben deelnemers inspraak in de plannen voor het volgend teeltjaar.

 

Verbinding met de aarde, ons eten en andere mensen

De Nieuwe Akker borgt de continuïteit van de tuinderijen, bekendmaking van het concept en de verkoop van oogstaandelen, zodat de tuinder al zijn aandacht en energie kan steken in de exploitatie. Deelnemers werken vrijwillig mee op en rond de tuin.

Het streven is om duurzame bedrijven te ontwikkelen, waar de aarde, de gewassen en ook de mens goed verzorgd worden.

Wat is er mogelijk op onze tuinderijen?
➢ plezier en betrokkenheid van kinderen bij hun eten
➢ educatie voor scholieren op het land
➢ dagbesteding of arbeidsintegratie
➢ workshops over voeding
➢ time-out bij stress