20180711 185923 verkleind

Op 11 juli 2018 is er onder het genot van een hapje en een drankje onder de warme zomerzon de officiele overdracht geweest van De Nieuwe Akker naar Stichting Moestuin Leyduin.
 
Nadat eerder de tuinen de Kweektuinkas en Wij Telen Groente zijn overgedragen naar Tuinder Erik, is er met het overzetten van de pachtovereenkomst die op naam stond van De Nieuwe Akker naar Stichting Moestuin Leyluin is er tevens een hoofdstuk voor De Nieuwe Akker afgesloten en een nieuw hoofdstuk begonnen. 
 
We willen alle mensen bedanken die vanaf het begin het iniatief hebben gesteund. Gesteund middels geldleningen, donaties, oogsten, meedenken en meedoen.

15 oktober 2018

Uit: Demeter Monitor 2017/2018
(Aeres Warmonderhof is één van de initiatiefnemers van de Demeter Monitor)

Met een toename van ruim 500 hectare van 6466 naar 6953 zet de langjarige groei van het aantal biodynamische landbouwbedrijven met Demeter keurmerk door. Dat staat in de Demeter Monitor 2017-2018. 

Kwaliteit

Boeren die werken volgens de biodynamische principes gaan verder dan de wettelijke normen voor biologisch in Europa. De Demeter normen en richtlijnen vormen een aanvulling op deze bio-regelgeving. Demeter staat voor de laagste mestgiften, de hoogste dierenwelzijnseisen en de meest vergaande normen voor grondgebondenheid om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Biodynamische boerderijen zijn gemiddeld 50,4 hectare groot. Dat is groter dan het gemiddelde biologische bedrijf en het gemiddelde gangbare bedrijf omdat de Demeter boeren met vee het grootste deel van hun veevoer zelf verbouwen.

Toename

Het aantal bedrijven – inclusief bedrijven in omschakeling van biologisch naar biodynamisch – nam toe van 133 naar 138 boerderijen. Daarmee houdt de doorschakeling naar Demeter qua oppervlakte gelijke tred met de groei van de bio-sector. Op 10% van het biologisch areaal wordt biodynamisch geteeld. Het aantal handelaren en verwerkers met Demeter licentie nam toe met 6 naar 101 licentiehouders.

Gezamenlijk

De Demeter Monitor is een gezamenlijke uitgave van Stichting Demeter, de BD-Vereniging, biodynamische Mbo-opleiding Aeres Warmonderhof, en de Kraaybeekerhof Academie. Deze organisaties zijn actief in de certificering, ontwikkeling en opleiding in het kader van biodynamische landbouw en voeding. Vijfde partner in deze Monitor is Stichting Grondbeheer. Deze stichting heeft dankzij schenkgelden en obligaties 253 hectare grond in eigendom of in erfpacht verworven, waardoor inmiddels 15 Demeter boerderijen zogenaamde ‘vrije grond’ kunnen pachten. Deze gronden blijven eeuwig beschikbaar voor biodynamische landbouw.

26 januari 2017

In het Haarlemse stadhuis vond een ontmoeting plaats tussen raadsleden en diverse burger-initiatieven. De Nieuwe Akker heeft voor deze gelegenheid haar streven en aanbevelingen voor een toekomstbesstendig beleid door politiek Haarlem geformuleerd:

Doelstelling

In Haarlem is stad en land dichtbij. De Nieuwe Akker (DNA) wil het bewustzijn en betrokkenheid van burgers in Zuid Kennemerland vergroten betreffende het belang van duurzame landbouw, duurzaam consumeren en daardoor de positieve effecten op een betere, rechtvaardiger samenleving realiseren.

DNA zoekt naar nieuwe duurzame veranderingen door middel van nieuwe verdienmodellen waarin de burger tegelijk investeerder, producent en consument is.

Dit kan door:

– actieve burgers te betrekken bij groenteteelt, natuur-herstel en dergelijke;

– kleinschalige, biologische en biodynamische landbouw op multifunctionele tuinderijen;

– het terug in gebruik nemen van landbouwgrond;

– op fietsafstand van de gebruikers;

– bedrijfsmodel met gedeeld risico (CSA)*

Gevolgen:

– door biologische en biodynamische*) landbouw herstel van de aarde;

– opslag van CO², betere waterbeheersing, schonere lucht;

– betere voeding, dus betere gezondheid;

– kinderen zien weer hoe groenten groeien;

– natuurontwikkeling en -recreatie;

– nieuwe sociale cohesie.

De Haarlemse overheid kan:

– regelgeving flexibeler hanteren;

– kansen voor kleinschalige landbouw versterken;

– aandacht schenken aan beleid ten gunste van kleinschaligheid;

– cultuurlandschap is onderdeel van Haarlem en van de burger, zet het in de markt.

 

Community Supported Agriculture (CSA) is een verdienmodel dat tuinders (m/v) hun bedrijfsrisico laat delen met de klanten, die deelnemer worden van de tuinderij door oogst-aandelen te kopen. Zo geven zij gezamenlijk invulling aan een empathische samenleving waar waarden als wederkerigheid en solidariteit op nieuwe wijze invulling krijgen. Elk jaar betalen de leden van de CSA vooraf voor een oogstaandeel van dat jaar. Wekelijks oogsten de deelnemers hun aandeel van de oogst en de tuinder is zeker van een stabiel inkomen. De deelnemers hebben inspraak in de bedrijfsvoering en krijgen jaarlijks inzicht in de boekhouding van de tuinder. Openheid en vertrouwen zijn de sleutelwoorden. Samen vangen tuinder en deelnemers eventuele tegenslagen op. De afstand tussen producent en consument, die in onze samenleving ongekend groot is geworden,wordt zo weer teruggebracht van mens tot mens met een product op fietsafstand. (uit: Volle Oogst, pag.49/50)
*)  Biodynamische landbouw gaat verder dan biologische landbouw. Het werkt aan herstel van uitgeputte akkers, biodiversiteit en natuur. Zie www.stichtingdemeter.nl 

                                                                      

Midzomer, de langste dag van het jaar valt rond 24 juni dit jaar. De Zonnewende is het moment waarop de zon precies boven de keerkring staat. Al in zeer oude culturen werd de Zonnewende gevierd met een 3 daags feest met eten, muziek en vuren.

Een mooi moment dus om het leven te vieren!

We doen dit met diner, biologische wijn van Due Grappi, vuur en muziek in de stadstuinderij Wij Telen Groente op zaterdag 24 juni 2017 vanaf 17.00 uur. Witte van Haemstedelaan 72, Haarlem.
Als je mee wilt doen, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vóór 19 juni 2017. Plaatsen zijn beperkt tot 25 dus boek snel om teleurstelling te voorkomen! De prijs bedraagt ​​25 euro en is inclusief een 4-gangen maaltijd en drankjes.

Met Keltische groet, Yolande, Ruth en Annemieke

 

image001

 

Komend weekend is het"Lekker naar de BioBoer weekend". Dit betekent dat veel biologische boeren hun deuren openzetten voor publiek.

Opzaterdag 17 junivan 10 tot 13 uur is er Open Dag opStadstuinderij Wij Telen Groente (WTG).

Opzondag 18 junivan 10 tot 13 uur is er Open Dag in deKweektuinKas.

Op beide locaties zijn er rondleidingen en informatie. 

Daarnaast is er een presentatie van een biodynamisch familie- en zorgboerderij in India.

Komend weekend is het "Lekker naar de BioBoer weekend". Dit betekent dat veel biologische boeren hun deuren openzetten voor publiek.

Op zaterdag 17 juni van 10 tot 13 uur is er Open Dag op Stadstuinderij Wij Telen Groente (WTG).

Op zondag 18 juni van 10 tot 13 uur is er Open Dag in de KweektuinKas.

Op beide locaties zijn er rondleidingen en informatie. 

Daarnaast is er een presentatie van een biodynamisch familie- en zorgboerderij in India.

 

Op zaterdag 15 april van 11.00 tot 15.00 uur wordt het nieuwe seizoen op de zelfoogsttuin Wij Telen Groente feestelijk geopend. Dé gelegenheid om kennis te maken met de tuinderij!

Er is van alles te doen. Er zijn rondleidingen om 11.30 uur, 13.00 uur en 14.00 uur. Je kan helpen met aardappelen poten of bonen raden bij de informatiekraam. Of bij de schuur luisteren naar de muziekband Dinanga en Itchy Donkey, onder het genot van een kopje koffie/thee/limonade met paasbrood. Voor kinderen is er eieren zoeken, broodje bakken boven het vuur, of met de boer mee achter de tractor. Kortom: het wordt een leuke dag!

Evenement voor de echte tuinliefhebber.

Op zaterdag 22 en zondag 23 april 2017 vindt in de historische Haarlemse Stadskweektuin het grote jaarlijkse Voorjaarsevenement plaats. Deelnemers bieden een bijzonder sortiment planten, heesters, zaden, tuinmaterialen en onderhoudsproducten aan voor de sier-, moes-, balkon- en daktuin. Het duurzaam tuinieren staat centraal.

Een breed en bijzonder aanbod
Op het evenement de vergroening van de particuliere buitenruimte tot doel. Tuinen maken immers een substantieel deel uit van het groen dat wij nog hebben, vooral in de verstedelijkte gebieden. Er zijn dan ook geen bubbelbaden, geen tuinkeukens, geen terrarsverwarmingen, brocante, tuinschilderijen of andere sierelementen voor de tuin. Maar wel planten in veel, heel veel bijzondere soorten voor de sier en de moestuin, voor het balkon of dakterras. Daarnaast zijn er ook deelnemers met milieuvriendelijk tuinhout, hand gesmeed sierhekwerk en rozenbogen, mooi hoogwaardig gereedschap en met minuscuul kleine beestjes ter bestrijding van plaagbeestjes. Andere standhouders geven bemestings- en verzorgingsadviezen en verkopen het benodigde materiaal. Ook de ‘wilde dieren’ rond de woning, denk aan tuinvogels, vlinders en egels, krijgen aandacht. De meeste soorten zijn welkome gasten. Voor sommige van hen zijn zomer- en winterverblijven verkrijgbaar en informatie(folders) over hun leefgewoontes. Neem wel zelf tassen mee voor de aankopen.

Kinderactiviteiten en horeca
Enkele deelnemers bieden een activiteit aan voor kinderen. Daarnaast zijn er in de Stadskweektuin een kleine speeltuin, een kabouterpad en een dierenweide. Het is een evenement voor het hele gezin. Wie moe en hongerig is geworden van het ‘tuinshoppen’, kan bij een horecabedrijf terecht dat op het terrein gevestigd is en bij enkele deelnemende duurzame cateraars. Een gezellig terras biedt de mogelijkheid om het gekochte te nuttigen.

Nadere informatie
Het tuinevenement wordt georganiseerd door Natuur- en Milieueducatie Haarlem en vindt plaats in de Haarlemmer Kweektuin, gelegen aan de Kleverlaan 9. Op beide dagen is het evenement tussen 11.00 uur en 16.00 uur gratis toegankelijk voor het publiek. Ruime parkeergelegenheid vindt men in de nabij gelegen Cronjé-garage.

 

voorjaarsevenement

De hoeveelheid natuur in Nederland gaat achteruit, er is nog maar een kwart over van de natuur die er begin van de twintigste eeuw nog was. Dat meer dan 50 % van Nederlands grondgebied boerenland is is vast niet bij iedereen bekend. 13% van het oppervlak van Nederland is beschermde natuur. Willen we voorkomen dat veel wilde planten en dieren uit Nederland verdwijnen dan zullen we meer ruimte voor natuur moeten reserveren. Hoe we dat kunnen regelen komt Frank Berendse op 31 januari vertellen.

Start lezing 20.00 uur, zaal open 19.45 uur, entree €3,- inclusief koffie, NME educatieve ruimte in de Haarlemmer Kweektuin. Informatie en aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Beste tuingenoten,

 

Volgende week donderdag 24 november zal de jaarlijkse evaluatie van het teeltseizoen zijn. Zowel de deelnemers van de Kas als van de Stadstuinderij zijn hiervoor uitgenodigd.

Vanaf 19.30 uur is de inloop en rond 21.30 uur sluiten we af met een borreltje.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Tropische Kas van de Kweektuinen, ingang via het witte hek ( die gaat om 20.00 uur dicht !) aan de Kleverlaan.

 

Tuinteams Kweektuinkas en WTG

Keltisch Diner 2015

Begin november vierden de Kelten het Samhain. Afscheid van de zomer, afscheid van het land met zijn goede gaven.
Een mooi ritueel dat ik- samen met vrienden- op 5 november op de tuinderij WTG vorm willen geven.
Lekker eten van het land, bij het vuur, een melancholisch muziekje op de achtergrond.

Voor de Kelten was Samhain ook een moment om stil te staan bij de dierbare overledenen door voor hen schaaltjes met fruit en noten neer te zetten.
Voor wie dat wil is er plaats om hieraan mee te doen.

Daarnaast vragen we ieder een voorwerp mee te nemen dat dierbaar is geweest maar waarvan het goed is om afscheid te nemen. De ander die het juist goed kan gebruiken neemt het weer mee.

De kosten voor het Samhain diner zijn 25 euro inclusief 2 drankjes. Het diner begint in verband met de eerder invallende donkerte om 17.00 uur.

Wil je meedoen; meld je dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Betalen graag voorafop ING rekening NL66INGB 0004096597 tnv Y. Koot, Haarlem.

Groet tuinder Yolande