20180711 185923 verkleind

Op 11 juli 2018 is er onder het genot van een hapje en een drankje onder de warme zomerzon de officiele overdracht geweest van De Nieuwe Akker naar Stichting Moestuin Leyduin.
 
Nadat eerder de tuinen de Kweektuinkas en Wij Telen Groente zijn overgedragen naar Tuinder Erik, is er met het overzetten van de pachtovereenkomst die op naam stond van De Nieuwe Akker naar Stichting Moestuin Leyluin is er tevens een hoofdstuk voor De Nieuwe Akker afgesloten en een nieuw hoofdstuk begonnen. 
 
We willen alle mensen bedanken die vanaf het begin het iniatief hebben gesteund. Gesteund middels geldleningen, donaties, oogsten, meedenken en meedoen.