In de goed gevulde zaal van De Blinkert gaf locatiemanager Helma Meeuwissen uitleg over het initiatief en haar betrokkenheid bij de opzet van Stadstuinderij WTG.


Daarna konden Yolande, Marlies en Erik nader uitleg geven over de werkwijze en opzet van de tuinderij. Er kwamen veel belangstellende vragen.Uitwisseling tussen onze Joke (deelnemers-administratie DNA) en Wendy (manager dagbesteding) van De Blinkert.
Tijdens de koffie werd er door veel mensen een inschrijfformulier ingevuld.
We zijn erg blij met deze geslaagde bijeenkomst en hopen op veel deelnemers te mogen begroeten op de tuinderij dit jaar.

Drie leden van de projectgroep van de De Nieuwe Akker praten even bij.
van links naar rechts: Marlies, Yolande en Jan.
De komende week op woensdag 20 maart is de volgende info avond gepland in het Badhuis in de Leidsebuurt. Ook daar hopen we op veel belangstelling.


Moestuin Leyduin wacht op de eerste lente dagen zodat het zonnetje de aarde kan opwarmen om te gaan zaaien. Nog even geduld.
Intussen liggen de drainagebuizen er bijna in en kan de grond weer dicht. Hopen dat hiermee de natte plekken op de tuin beter kunnen afwateren.
DE EERSTE GROND-BEWERKING MAART 2013 
De afgelopen week is het land eerst geklepeld, oftewel het gras kort geslagen, en vervolgens gefreesd door de loonwerker. Als de grond niet weer bevriest kan er geploegd worden. De fijn gemalen graslaag komt dan onder te liggen om te verteren. Na een week wordt de mest gestrooid en gespit. Dit moet vruchtbare aarde zonder al te veel onkruid opleveren voor ons eerste teeltseizoen in het WTG.
Bij mooi weer ziet her er al gelijk heel wat vriendelijker uit.
Over deze sloot zal de verbindings brug komen tussen de twee stukken land.
Links de toegangsweg naar de kantine en schuur, rechts het tuinderij gedeelte.
Foto's door Nynke Jelles, stedebouwkundige
Maandag 11 maart wordt het grasland op de nieuwe locatie geklepeld.
Dat wil zeggen kapot geslagen. Daarna op woensdag wordt het gefreesd en ondergewerkt. Bemesting volgt, tenzij het vriest.
In principe is de grond eind week 11 klaar voor het eerste zaaiwerk.
Door de loonwerker is ruim 30 ton biologische potstalmest en ruim 100 ton compost uitgereden over het land.
Met de indrukwekkende machines was het werk in 1 dag gedaan.
In deze voormalige kassen komt links de kantine en rechts de werkplaats met het tuinbouwgereedschap en landwinkeltje.
Het toegangshek ziet er nu nog kaal en saai uit. dat moet nog gaan veranderen.
Dit is de ingang naar het verzorgingstehuis De Blinkert, waarmee we nauw samenwerken.
In dit landscape perspectief zie je pas hoe groot dit land van 2,3 hectare is.
 

Ton onze eigen "tuin-fotograaf"' werkt ook mee op het land als bewijs hier eens een foto van de man achter de camera.
 
Ineke en Corrie verplaatsen de bessenstruiken.

Er worden gleuven gegraven voor drainagebuizen voor afwatering naar de sloot

Het land wordt geschoond van het onkruid.
Foto's : Ton Apon en Erik de Keulenaar
foto: Ron Zwagemaker tekst: Florentijn van Rootselaar.

In het kwartaalblad van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in mei 2011 stond een leuk artikel over mijn werk als zorgboer op de zorgtuinderij Land en Boschzigt in 's Graveland.
Hier breek ik al een lans voor de inzet van AWBZ gelden om mensen die moeilijk mee komen in deze maatschappij toch te laten integreren op een zorgboerderij. Ook in Haarlem en omgeving laten we nu zien dat in de toekomst (2014) met de WMO de Gemeente bij ons terecht kan.

Ik ben heel blij dat ik dit werk mag blijven doen en kan voortzetten op Moestuin Leyduin en zo meteen op onze nieuwe lokatie in het Westelijk Tuinbouw Gebied.
Naast het creëren van werkgelegenheid in deze tuinbouwbedrijven gaat het vooral om het ervaren van er weer toe doen en mee te mogen doen: ze horen erbij.