Op het historische park van Akerendam in Beverwijk is de tentoonstelling 'Vijf eeuwen Bloemperken"ingericht. Deze tentoonstelling duurt van 26 mei t/m 16 september 2012.
Het laat zien hoe tussen de 17e eeuw en nu over bloemperken werd gedacht.
zie: www.vijfeeuwenbloemperken.nlOok de mooi ingerichte moestuin met een historischekas,oranjeriemet thee terras met daarom heen perken met diverse oude planten, bloemen en groente gewassen is een lustoord om te vertoeven.
Voor meer informatie over buitenplaatsen en activiteiten zie: wwwbuitenplaatsen2012.nl
Sinds kort werken er zorgvragers op de Moestuin mee onder begeleiding van Erik de zorgboer.
Maar ook voor de vrijwilligers is er misschien een leuke combinatie te maken met het werken op de Moestuin en iets betekenen voor anderen uit de omgeving die in een sociaal isolement verkeren.

Het blijkt dat mensen met een psychiatrisch heden of verleden zich vaak erg eenzaam voelen en maar met moeite uit huis komen.
Daarvoor is het Maatjesproject actief in de regio Zuid-Kennemerland.

Concreet zijn er nu al aanmeldingen van zorgvragers die graag op de Moestuin mee willen doen maar niet zelf van en naar huis kunnen reizen. Vaak speelt vertrouwen en het hebben van iemand die hen motiveert enactiveerteen belangrijke rol in hetdoorbrekenvan patronen.

Wil je meer weten kijk dan eens op : www.actenz.nl . Het Maatjesproject is een vrijwilligersorganisatie en onderdeel van Actenz GGz inGeest .
contactpersoon: mevrouw Berkenbosch 023-5832313 of 06-53954650 (di,wo en donderdag)
Sinds begin juli werken enkele bewoners van Zuidwijk uit Bennebroek mee op de Moestuin. Er wordt al veel werk verzet met het onkruidvrij maken van het hek langs de bosrand en maaisel verspreiden onder de pompoenplanten als mulch laag.
Ook hebben we de sleuven en gaten gevuld met zand om het terrein iets meer te egaliseren. Kortom ook aan het wat zwaardere werk komen we toe.
Zo draagt ieder een steentje bij aan de mooie tuin.
Erik
Ben blij met avond-donderdag-werkavond!!!
Ciao Ettia di Italia

Het tuinders team wordt groter zodat we nog beter kunnen werken en de openingstijden kunnen uitbreiden.

We zijn nu een half jaar op weg. De Moestuin Leyduin is een prachtige plek geworden waar we met veel mensen van genieten.

Sinds enkele maanden zijn er gelukkig veel nieuwe gezichten die wekelijks op de moestuin mee werken en ook ideeën en activiteiten inbrengen. Hier maken we dankbaar gebruik van. Op de oproep van Erik dat we mensen zoeken om het tuin-team uit te breiden kwamen al heel snel van een 10 tal deelnemers positieve reacties. We hebben 3 juli gezellig met een pan soep en brood vergaderd en plannen gesmeed.

Een extra avondopenstelling in de zomer:
Een van de wensen was om ook een avondopenstelling te realiseren.
We gaan starten met donderdag avonden vanaf 19 juli van 19.00 tot 21.00 uur.
Op deze avond zullen bij toerbeurt een deelnemer van het tuin-team aanwezig zijn met de sleutel van de schuur. Deze persoon is het aanspreekpunt en heeft de verantwoording.

Zomer planning
In de vakantieperiode deze zomer gaat Erik in augustus de eerste week en daarna de derde en vierde week op vakantie. Hij heeft gezorgd voor een vervangster op dinsdag en donderdagen. Marga is een oud collega van hem en zij heeft de BD-opleiding aan de Kraaybekerhof gevolgd. Afgelopen jaren heeft zij ook voor Erik waargenomen op de BD tuinderij Land en Boschzigt en op een prettige manier de zorgbegeleiding overgenomen. Op 7 augustus zal zij een overdracht krijgen en de laatste instructies op de Moestuin.
In principe heeft zij in die periode de verantwoording over de gewassen van de grote tuin. Er komt een klussen lijst en oogstschema te hangen in de schuur zodat ieder weet waar hij/zij aan toe is. De leden van het tuinteam krijgen ook instructies voor de vaste taken en dagen dat zij waarnemen op de moestuin. We zorgen dat er telkens in ieder geval 2 leden op een dag aanwezig zijn.

Nadere info krijgen de deelnemers via de mail.

We hopen nu maar op een zonnige zomer.
Het tuin-team.
Artikel in Toorts juni 2012
Sinds juni zijn er enkele zorg-deelnemers komen kijken en meewerken op de moestuin voor dagbesteding.
De reacties zijn erg positief en ook de begeleiders zijn overweldigd door de mooie lokatie van de moestuin en de prettige atmosfeer.
De afgelopen dagen zijn we echt gestart met het zorg-project. De zorg-deelnemers werken onder de begeleiding van Erik mee in het tuinwerk en zijn zeer enthousiast.
Erik heeft zijn project bekend gemaakt onder instellingen uit de omgeving Heemstede en Bennebroek. Waaronder de RIBW lokatie Bennebroek en GGZ-Ingeest.
Op de info markt van de GGZ-Ingeest heeft hij met een kraam gestaan en enkele leuke contacten gelegd met mensen die daar werken en bewoners.


Het is de bedoeling dat er wekelijks op dins-, donderd- en de vrijdag een groepje van 6 tot 10 deelnemers een halve of hele dag mee werken.

Er zijn inmiddels ook werkafspraken gemaakt met de directeur van de Blinkert (SHDH) uit Haarlem om mensen met beginnende dementie of altzheimer te begeleiden naar dagbesteding op de moestuin.
Binnenkort volgen gesprekken met De Hartekampgroep voor mensen met een verstandelijke beperking.
De Moestuin biedt natuurlijk ook de mogelijkheid aan particulieren om met een Persoonsgebonden Budget zorg in te kopen.
Voor interesse of meer informatie kunt u bellen met Erik de Keulenaar .
De folder en meer infomateriaal kunt u toegetsuurd krijgen via de mail of per post.
Graag aanvragen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 


 


 
foto's Ton Apon 
 
Je zou het bijna vergeten hoe de moestuin eruit zag afgelopen winter nu het al weer zo vol met planten, kruiden, bloemen en groente komt te staan.

Foto's : Ton Apon en Erik
Dankzij de noeste arbeid in de afgelopen weken en metfantastischeinzet vanRobbert Kniesse is er een heus watersysteemaangelegdin de kleine tuin.
Met eenelektrischeopvoerpomp en een simpele druk op de knop kan er nu naar believen op meerdere plaatsen te gelijk of per sector gesproeid worden.
We hoeven niet meer met emmers water te putten en te slepen met gieters. wat een luxe!!

Bovendien hebben we de keuken opbouw in de schuur ook aan zijn vaardige handen te danken.

HEEL VEEL DANK ROBBERT, namens alle tuinlieden.
De plantjes zijn je ook wat verschuldigd. Dus kom gerust een maaltje verse groente halen.