Op een gure zondagmiddag in januari hebben we met een dertigtal deelnemers van de Moestuin Leyduin het teeltplan en de planning besproken voor het jaar 2012.
Vooraf eerst een overzicht van de finacieen van afgelopen jaar en de begroting voor dit jaar doorgesproken.
In de nieuwsbrief van stichting De Nieuwe akker is een verslag aan alle deelnemers toegestuurd.

Het was een zinvolle en inspirerende bijeenkomst met warme reacties van de reeds bekende deelnemers en enkele nieuwe gezichten. We zijn gesterkt in onze ambitie er een prachtige moestuin van te maken.
De moestuin Leyduin
De moestuin maakt deel uit van het landgoed Leyduin. Het landgoed maakt weer deel uit van een Landgoederenzone in Zuid-Kennemerland en vormt een unieke concentratie van landgoederen en buitenplaatsen in eenreliëfrijk duingebied. De buitens liggen op de overgang van duingebied naar de naastgelegen strandvlakten en polders.
Onder andere het Landgoed Leyduin wordt sinds 1997 beheerd door St. Landschap Noord-Holland. Rond 1596 wordt Leyduin gesticht. In de 16e en 17e eeuw wordt de functie langzaam omgevormd van landbouwgrond naar bos en jachtgebied. Sinds de jaren '80 van de 20e eeuw is de moestuin niet meer in gebruik en zijn de gebouwtjes gaan vervallen en het terrein als ruig grasland beheerd.


Deze foto's uit de jaren '80 laten zien dat de lage kweekbakken of opvolgers daarvan nog in gebruik waren. Verder zijn er modernere kassen toegevoegd. Van de geometrische figuur van ontwerp Springer, is niets meer terug te vinden. Tot de 90'jaren is het nog een commercieel tuindersbedrijf geweest. Daarna had de moestuin geen opvolgers meer en is deze in onbruik geraakt.


bodemonderzoek monstername

tunnelkas bouwen dec 2011

vernatting van weilanden om ons heen


kennismakingsdag 2011

ondertekening gebruiksovereenkomst met Landschap Noord holland

Plaatsen van hekwerk tegen damherten nov 2011

restauratie muur en poort winter 2011

opkuilen van fruitbomen uit Dronten nov 2011

restauratie schuur, winter 2011-2012

aanbrengen van gaas om de moestuin nov.2011

maken van nieuwe deuren in schuur dec 2011


grond langs muur bramenvrij maken jan 2011


profielkuil graven winter 2010-2011

bramen en brandnetels weghalen , jan-feb 2011


reclame maken op buurtmarkt in Ramplaan

presentatie plannen op Vrij waterland 2010

afbouw schuur dec 2011

zo was de schuur in 2011, onze kantine!