De Nieuwe Akker is een sociale onderneming en wil aan de slag met praktische lokale projecten met veel impact op voeding, landschap en leefklimaat. Wij gaan uit van de gebundelde kracht van de burger, die samenwerkt met professionals om een doel te bereiken.

            
Stichting De Nieuwe Akker (DNA) is in 2009 van start gegaan met het opzetten van drie biologische tuinderijen in Heemstede en Haarlem. Dit om mensen in verbinding te brengen met hun dagelijks voedsel en hier meer aandacht en waardering aan te geven. Samen met tuinders en burgers hebben de tuinderijen zich ontwikkeld tot zelfstandige, door de deelnemers gedragen ondernemingen en streven er naar zoveel mogelijk  groente, bloemen en fruit biodynamisch te telen.
Lees meer op de pagina PROJECTEN/Zelfoogsttuinderijen.