De Nieuwe Akker is een stichting, die werkt aan het herstel van onze verbinding met de aarde. Het beoogde effect van dit herstel is meer duurzaamheid, grotere lokale werkgelegenheid en natuurbehoud. Het minder afhankelijk zijn van de globale economie, zich meer richten op het lokale verhaal en het verminderen van de tussenstappen in de handels-keten, geeft een betere prijs voor de producent. Wij gaan uit van de gebundelde kracht van de burger, die samenwerkt met professionals om een sociaal en duurzaam doel te bereiken

 

 

Projecten ‘Zelfoogst-tuinen’

In 2009 is De Nieuwe Akker (DNA) van start gegaan met het opzetten van drie biologische zelfoogst-tuinderijen in Heemstede en Haarlem. Dit om mensen bewust te maken van hun verbinding met de levende aarde en hun dagelijks voedsel. Samen met tuinders en burgers zijn de tuinderijen ontwikkeld tot zelfstandige, door de deelnemers gedragen ondernemingen. Het streven is om groente, bloemen en fruit biodynamisch te telen. Thans zijn de tuinderijen zelfstandig en werken nog steeds volgens de oorspronkelijke uitgangspunten.       Lees verder op de pagina PROJECTEN/Zelfoogst-tuinderijen.

 

 

Biodynamische landbouw 

B
iologische landbouw werkt zonder kunstmest en zonder chemische bestrijdingsmiddelen, gebruikt compost en dierlijke mest en doet aan jaarlijkse vruchtwisseling.
Biodynamisch gaat nog een stap verder, nl. het gezond maken van de aarde. De boer gaat met de aarde om als een LEVEND ORGANISME. Verzorging van de aarde gebeurt door jaarlijks de bodem, de compost en de gewassen te ondersteunen met natuurlijke biodynamische preparaten. De biodynamische preparaten worden samengesteld uit plantaardige en dierlijke delen. Je kunt ze vergelijken met homeopathische middelen. Ze ondersteunen het opnemen van kosmische kwaliteiten en invloeden waardoor de aarde en de voedselgewassen (en grassen) levenskrachtig worden.

Ook wordt er zuinig omgegaan met het bemesten van het land met koeienmest. De boer werkt aan een evenwichtige groei en een levende bodem. Een vruchtbare, levende bodem is de basis voor gezonde, levenskrachtige voeding. Het is de basis van ons hele bestaan.

Biodynamisch bodembeheer draagt bij aan vermindering van onze klimaatproblemen. Door bd-groenten te kopen, eet je niet alleen echt voedsel, je steunt ook de strijd om het milieu.

(zie ook <www.bdvereniging.nl> en <www.stichtingdemeter.nl>)

 

 

Ontwikkeling ‘DNA-CSA model’ 

Ontwikkelen financierings- en verdienmodel. Het model is een variant op het zogeheten CSA-model (Community Supported Agriculture). Dit samenwerkingsmodel gaat uit van deelname van betrokken burgers aan het project in de vorm van voorfinanciering, zelfoogst en vrijwilligerswerk: het DNA-CSA model.    
Lees verder op de pagina CSA-model.