kaart tuinderijen Haarlem

Ontwikkeling

2008 ontstaan van het initiatief:
Door het vertonen van de film ‘The real dirt of farmer John’ willen Haarlemmers samen kleinschalig groenten gaan verbouwen. Het doel is om weer in verbinding komen met de aarde en je voedsel. Een adviseur en een kleine werkgroep schrijft een plan, praat met deskundigen en zoekt een stukje grond.

In december 2009 wordt stichting De Nieuwe Akker in het leven geroepen. Met enthousiaste hulp van velen werkt men aan het opzetten van de eerste tuinderij. Het werd om te beginnen een proef op Buitenplaats Leyduin te Heemstede onder beheer van Landschap Noord Holland. Vanaf 2011 hebben het Landschap, De Nieuwe Akker en veel vrijwilligers onder leiding van tuinder Erik de Keulenaar gezamenlijk de oude moestuin uit 1900 in ere hersteld. De muur, de toegangspoorten en de beide schuren zijn gerestaureerd door het Landschap.
2012 begint tuinder Erik het eerste volledige teeltseizoen op Moestuin Leyduin. De eerste drie jaren kreeg De Nieuwe Akker de grond ‘om niet’ ; daarna werd er een jaarlijkse huur betaald.
Datzelfde jaar 2012 ontvouwen zich plannen voor een grotere tuinderij in Haarlem West. Dankzij een samenwerkingsverband met de toenmalige SHDH/De Blinkert en buurman Demmers, Erik de Keulenaar en De Nieuwe Akker en steun van gemeente Haarlem, gaat het lukken waarbij Yolande Koot vrijwillig als project-coördinator optreedt!

In 2013 begint Erik de Stadstuinderij WTG met 200 deelnemers en mede dankzij het Voedselbankproject op een ruim 3 ha. grote gepachte akker in Haarlem. Tuinder Marga Verheije komt op beide tuinderijen meewerken.

2014: De Nieuwe Akker draagt Moestuin Leyduin in beheer over aan tuinder Marga die de tuin exploiteert. Intussen wordt door De Nieuwe Akker samen met Erik en gemeente Haarlem gewerkt aan de start van een KAStuinderij in de Haarlemmer Kweektuin. Tuinder Koen komt als kastuinder parttime meewerken.

In de periode 2015 – 2017 krijgen de drie kleinschalige tuinderijen vaste grond onder de voeten. Ze hebben ieder een heel eigen karakter, een eigen tuinder en tuinteam, een eigen groep deelnemers en vrijwilligers en een eigen zorgbegeleider met een vaste groep cliënten. Via tuinberichten per tuinderij blijven de deelnemers op de hoogte van wat er speelt op hun tuinderij.
Er wordt overal zoveel mogelijk biodynamische groente-, fruit- en bloementeelt geteeld en het bedrijfsmodel is CSA (voorheen Pergola), waarbij de deelnemers als 'oogst-aandeelhouder' het bedrijf ondersteunen. Op iedere tuinderij helpen vrijwilligers de tuinder.

De Nieuwe Akker besprak in deze periode met de tuinders de mogelijkheid van een goede gezamenlijke organisatie als geheel. Na veel overleg kiest men hier niet voor: de tuinderijen worden onafhankelijk en zelfstandig. De Nieuwe Akker gaat op zoek naar nieuwe projecten voor voedsel- en landbouw-bewustwording.

Begin 2018 zijn de Haarlemse tuinderijen overgedragen aan tuinder Erik die als zelfstandig ondernemer zijn bedrijf voortzet onder de naam ‘Wij Telen Groente’. De deelnemers van Moestuin Leyduin hebben een stichting gevormd die de belangen van de moestuin en haar deelnemers verzorgt. In juli 2018 is de moestuin officieel overgedragen aan deze Stichting Moestuin Leyduin die daarmee alle verantwoordelijkheden en taken van De Nieuwe Akker m.b.t. de moestuin heeft overgenomen.

Via onderstaande links kom je op de websites van de beide tuinderijen:

-- Moestuin Leyduin                   https://moestuinleyduin.nl/

-- Wij Telen Groente Op het Land
-- Wij Telen Groente In de Kas   
https://wijtelengroente.nl/