kaart tuinderijen Haarlem

Met de steun van velen, zijn er drie prachtige plekken ontstaan waar mensen kunnen oogsten en werken en kunnen genieten van het agrarisch landschap.
Met 750 deelnemers het grootste CSA zelfoogst- initiatief in Europa.

Vanaf 2009 heeft De Nieuwe Akker met de steun van velen, gewerkt aan het opzetten van kleinschalige tuinderijen. Inmiddels zijn er drie in bedrijf. Ze hebben ieder een heel eigen karakter, een eigen tuinder en tuinteam, een eigen groep deelnemers en vrijwilligers en een eigen zorgbegeleider met een vaste groep cliënten. Via tuinberichten per tuinderij blijven de deelnemers op de hoogte van wat er speelt op hun tuinderij.
Er wordt overal biologisch geteeld en zoveel mogelijk gestreefd naar biologisch-dynamisch. Het bedrijfsmodel is CSA (voorheen Pergola), waarbij de deelnemers als 'oogst-aandeelhouder' het bedrijf ondersteunen. Op iedere tuinderij helpen vrijwilligers de tuinder of co-tuinder.

In 2012 begon Erik de Keulenaar met Moestuin Leyduin in Heemstede (een landgoed van Landschap Noord-Holland) als een zg. pilot. In 2013 begon hij op een groot stuk gepacht land in Haarlem-West, geholpen door Marga Verheije. In 2014 volgde Marga Erik op in de Heemsteedse moestuin, terwijl Erik zijn tweede seizoen begon op de Stadstuinderij en daarnaast in de Haarlemmer Kweektuin een kastuinderij begon.


 

De tuinen zijn Moestuin Leyduin, WTG op het land en WTG in de Kas.
Het zijn zelfstandige bedrijven met dezelfde uitgangspunten en achtergrond want ze werken met hetzelfde DNA-CSA model.

Zie hieronder waar de tuinderijen te vinden zijn en lees meer over de geschiedenis en de partners die betrokken waren bij de drie tuinderijen:
-- Moestuin Leyduin https://moestuinleyduin.nl/mee-doen/
-- Wij Telen Groente Op het Land
-- Wij Telen Groente In de Kas    https://wijtelengroente.nl/