Agenda 2018

 

4 aug. BioMarkt in de
Haarlemmer Kweektuin

tussen 10 en 15 uur
1 sept BioMarkt in de
Haarlemmer Kweektuin

tussen 10 en 15 uur

Vanaf 2009 heeft De Nieuwe Akker gewerkt aan het opzetten van kleinschalige tuinderijen. Inmiddels zijn er drie in bedrijf. Ze hebben ieder een heel eigen karakter, een eigen tuinder en tuinteam, een eigen groep deelnemers en vrijwilligers en een eigen zorgbegeleider met een vaste groep cliënten. Via een eigen tuinbericht per tuinderij blijven de deelnemers op de hoogte van wat er speelt op de tuinderijen.

 

De tuinderijen hebben zich ontwikkeld tot op zichzelf staande, zelfstandige bedrijven. Kleinschalig en gedragen door de deelnemers. De grote lijnen, de uitgangspunten en de achtergrond zijn overal hetzelfde, volgens het oorspronkelijke concept van De Nieuwe Akker. Er wordt overal biologisch geteeld en zoveel mogelijk gestreefd naar biologisch-dynamisch. Het bedrijfsmodel is C.S.A. (Pergola), waarbij de deelnemers als 'oogst-aandeelhouder' het bedrijf ondersteunen. Vrijwilligers helpen de tuinder of co-tuinder op iedere tuinderij.  

 

In 2012 begon Erik de Keulenaar op Moestuin Leyduin in Heemstede als een zg. pilot. In 2013 begon hij op een groot stuk gepacht land in Haarlem-west zijn stadstuinderij, geholpen door Marga Verheije. In 2014 volgde Marga Erik op in de Heemsteedse moestuin, terwijl Erik zijn tweede seizoen begon op de stadstuinderij en ook in de Haarlemmer Kweektuin een kastuinderij begon.

Lees meer over de geschiedenis en de partners die betrokken waren bij de start op de
volgende pagina's van de drie tuinderijen:
-- Moestuin Leyduin
-- Wij Telen Groente Op het Land
-- Wij Telen Groente In de Kas