Agenda 2018

 

4 aug. BioMarkt in de
Haarlemmer Kweektuin

tussen 10 en 15 uur
1 sept BioMarkt in de
Haarlemmer Kweektuin

tussen 10 en 15 uur

door Marga Verheije, tuinder en aanspreekpunt Moestuin Leyduin.

 

Inleiding

In deze tekst vind je beschreven en verduidelijkt wat de onderliggende gedachten zijn waarop Moestuin Leyduin door Stichting De Nieuwe Akker is ontwikkeld. De tuinderij is gelegen op de historische buitenplaats Leyduin, waarvan Landschap Noord-Holland de beheerder is. Er is sinds 2011 een nauwe samenwerking waarbij we het historische karakter van de tuin verder vormgeven èn een eigentijdse bedrijfsvorm voor groenteteelt ontwikkelen. Zo ontstaat een levendig geheel (voortuin met kruiden en bloemen, muur met leifruit, een plek om lekker te zitten en productietuin met bijzondere groenten) waarin veel te beleven en te genieten valt. De moestuin is een prachtig onderdeel geworden van Landgoed Leyduin.

 

Een zelfoogsttuin

Moestuin Leyduin is een zelfoogsttuin waar de deelnemers tijdens het teeltseizoen zelf komen oogsten. Je kan zien hoe gewassen zich ontwikkelen, meebewegen en eten met het seizoen, inzicht krijgen in het teeltplan, leren over de vruchtwisseling en meedenken met de tuinder welke groente er wordt geteeld. Voor de tuinder is de relatie met de deelnemer de motivatie om voor deze bedrijfsvorm te kiezen. Dit is onze plek die we gezamenlijk ontginnen en we hopen dat de betrokkenheid van de deelnemers meegroeit met de ontwikkelingen van de moestuin.

 

Pergola – tuinderij. Hoe gaat dat precies op Moestuin Leyduin?

Op een Pergolabedrijf werken boer en deelnemer samen aan een heel bijzondere, nieuwe bedrijfsvorm. Deze vorm van landbouw wordt in het Engels ‘Community Supported Agriculture’ (CSA) genoemd. De deelnemer is veel meer dan klant maar verbindt zich echt aan het bedrijf. Belangrijk is de opzet van een kleinschalig maar wel loonvormend geheel. De tuinder moet inkomsten verwerven voor de geleverde inspanningen. Voor de continuïteit streven we naar een zichzelf bedruipend / verzorgend geheel dat ook over 10 jaar nog recht van bestaan heeft. We streven naar een biologisch-dynamische teeltwijze. De balans tussen bodem, bodemleven, planten, mensen maar ook de insecten en vogels en de omgeving staan daarbij centraal. Natuurlijk heeft ook deze tuinderij zijn exploitatiekosten die worden betaald dankzij de deelnemers aan het pergolasysteem. De deelnemers betalen aan het begin van het jaar voor hun aandelen en zorgen op die manier voor het werkkapitaal van dat teeltjaar. Mocht de teelt van een gewas niet goed zijn gegaan, hebben we met zijn allen pech… Het telen blijft een natuurlijk proces en we kunnen geen garanties geven! Er worden geen vervangende groenten ingekocht, tenzij de tuinders slecht beheer verweten kan worden. Aan het eind van het seizoen wordt een vergadering voor de deelnemers georganiseerd. We bespreken dan het afgelopen jaar, het teeltplan, de activiteiten en de tuinder geeft inzage in de boekhouding. Samen worden nieuwe plannen besproken om Moestuin Leyduin nog mooier en leuker te maken! Voor de investeringen die gemaakt worden om het historische karakter van deze moestuin terug te brengen, zijn we afhankelijk van donateurs en subsidies. Het is de zorg van stichting De Nieuwe Akker om dit voor elkaar te krijgen.

 

Een plek voor iedereen: Zinvolle dagbesteding

Moestuin Leyduin biedt ook ruimte aan mensen met een psychische beperking of mensen die anderszins extra ondersteuning nodig hebben om onder begeleiding in de tuin te werken. De tuinderij is een veilige en rustige omgeving waar mensen graag buiten werken. Er worden werkzaamheden aangeboden die de geest prikkelen en aanzetten tot activiteit. Hannah Verdergaal is verantwoordelijk voor de dagbesteding op Moestuin Leyduin.


Vrijwillig meewerken

Vrijwillige hulp bij het werk op de tuinderij is als deelnemer niet verplicht, maar wel zeer welkom. Moestuin Leyduin is opgezet als een collectief, gebaseerd op de actieve inzet van vrijwilligers en zorgcliënten bij alle werkzaamheden.  De vrijwillige inzet op de tuin kan niet vergoed worden; het met elkaar bezig zijn, samen leren, nieuwe plannen vorm zien krijgen is daarbij de beloning. Een uniek project als dit kan niet zonder een breed draagvlak en vele vrijwilligers. Ook achter de schermen dragen veel mensen bij door het leveren van kennis, advies, praktische zaken en bestuurstaken. Zonder de tuinteamleden, de imker, BD groep, P.R.groep, fotoverslaglegging, deelnemers-administratie, website-onderhoud, bouwgroep en mensen die begeleiden bij het oogsten zou de tuin niet zijn wat ze nu is. Daarnaast vinden we steeds enthousiastelingen bereid om bij open dagen of op evenementen te vertellen over Moestuin Leyduin en nieuwe deelnemers te werven.

 

Kosten en opbrengsten

Moestuin Leyduin is een plek om samen het telen van groenten te beleven. De groente is bestemd voor de deelnemers. De tuinder is zelfstandig ondernemer en verwerft met de tuinderij een inkomen. De gewassen zijn door de vooruitbetaalde oogstaandelen van de deelnemers/aandeelhouders gezamenlijk. Door de kosten te beperken, houden we de prijs laag.

 

Verdere informatie

Alle verdere informatie kan je vinden op deze website die regelmatig worden voorzien van nieuws, actuele foto's en oogstberichten. Heb je meer vragen over Moestuin Leyduin dan kun je contact opnemen met Marga Verheije, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-53 80 14 05

 

Voor informatie over de dagbesteding kan je terecht bij Hannah Verdegaal,  06-42 84 58 46 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.